Hlasovanie

Predaj pozemkov na rekreačné účely

28.08.2017 18:39

Obchodná inzercia zdarma!

02.08.2017 14:40

Mesto Komárno - Oznámenie

02.08.2017 14:26

Obchodná inzercia zdarma!

12.07.2017 20:14

Akcia 2 inzeráty + 1 zdarma

02.07.2017 16:00

Akcia 2 inzeráty + 1 zdarma

16.06.2017 11:28

Mesto Komárno - Oznámenie

02.06.2017 11:28

Akcia 2 inzeráty + 1 zdarma

18.05.2017 11:51

Akcia 2 súkromne inzeráty + 1 zdarma

14.04.2017 10:02

Mesto Komárno - Oznámenie

31.03.2017 10:11