Šofér

2018.04.19 11:43

GROPO Slovakia s.r.o. prijíma šoférov na kontajnerovú prepravu do centrály v Dunajskej Stede.

Prihlásiť sa môžete osobne, telefonicky na tč: 0908 757 603, email: zbenko@gropo.sk

Vissza