Opratovateľstvo

2015.06.10 18:32

Ponúkam opratovateľstvo pre seniorov, ktorí potrebujú dennú starostlivosť na 2 až3 hodiny.

Lomplett starostlivosť a hygiena.

Tel: 0940 304 672

Vissza