Na predaj vinice

2015.07.07 17:06

Na predaj vinice 892 m2 spolu s 736 m2 ornou pôdou - záhrada v k.ú. Nová stráž- Komárno nachádzajúce sa pri št. ceste I/63.

Cena: 8 €/m2

Tel: 0910 169 196

Vissza