Kuchár - Hotel Barónka Bratislava

2017.04.13 11:23

Hotel Barónka, Bratislava príjme do TPP kuchára. Nástup inhňeď. Ubytovanie zdarma. Tel: 0907 602 203, zamestnanie@hotelbaronka.sk

Vissza