Humania

2018.05.18 15:18

HUMANIA - vzdelávacie zariadenie
Akreditované kurzy v Komárne - UoZ podporou UPSVR SR bezplatne.
Kurz opatrovania detí od 16.03.2018 za 220€.
Precovný terapeut od 19.03.2018 za 218 €.
IP v sociálnych službách od 22.03.2018 za 50€.
Inštruktor sociálnej rehabilitácie od 27.03.2018 za 199€
Kurz opatrovania od 04.04.2018 za 170€.
Absolvent získava Osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Kontakt: 0908 039 517

email: vzhumania@gmail.com
web:humania-sk@webnode.sk

Vissza