Dám do prenájmu

2015.12.10 11:10

Dám do prenájmu nebytové priestory v Harrys Centre, cca. 25 m2.

Tel: 0908 437 522

Vissza